TMA

TMA Methode

 

KE-SUCCES maakt gebruik van de TMA methode en het team van KE-SUCCES zijn allemaal gecertificeerde TMA professionals en TMA Teamprofessionals. De TMA analyse geeft inzichten in drijfveren, talenten, interesses, competenties en ontwikkelpotentieel. De TMA methode is gebaseerd op de positieve psychologie.

TMA Methode is een geïntegreerde systematiek voor strategisch Talentmanagement en ondersteunt zowel medewerker als managers met heldere en positief geformuleerde selectie-, ontwikkeling- en coaching instrumenten.

Dit vanuit het gedachtengoed dat mensen ontwikkelen zich het best, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in lijn ligt met hun talenten, capaciteiten en competenties.

TMA Talentanalyse

 

Ieder mens is uniek en heeft een uniek talentprofiel. Door inzicht in je persoonlijke talentprofiel weet je waar je goed in bent, waar je plezier uit haalt en wat je kracht is. En dat is belangrijk, want werken met meer plezier levert je veel energie op.

Vanuit de neurowetenschap is bekend dat de mens niet objectief is in zijn mening en oordeel over anderen. Daarom maken wij gebruik van een objectieve en betrouwbare methode voor het meten en vaststellen van jouw talentprofiel.

Met de TMA talentmethode van KE-SUCCES krijg je een uitgebreide rapportage met inzicht in 22 drijfveren en 44 unieke talenten. In een persoonlijk gesprek krijg je de terugkoppeling en toelichting op je talentrapport. Daarnaast wordt de ontwikkelbaarheid van 53 competenties vanuit jouw talentprofiel met je besproken. Tevens krijg je inzicht in jouw ideale werkomgeving en je persoonlijke leerstijl.

TMA TALENTANALYSE

 

 • Product: TMA Talentanalyse en 2 uur persoonlijke toelichting en coaching
 • Tijdsinvestering: 3 uur totaal
 • Financiële investering: vanaf € 595,- excl. btw
 • Betrouwbare & valide talentanalyse
 • Inzicht in 22 drijfveren en 44 talenten
 • Jouw persoonlijke ontwikkelbaarheid van 53 competenties
 • Inzicht in jouw ideale werk, je ideale omgeving en je persoonlijke leerstijl
 • Uitgebreide rapportage
 • Persoonlijke terugkoppeling en coaching
 • TMA gecertificeerde KE-SUCCES coaches

Teamontwikkeling

 

Teamleden presteren het beste als ze plezier hebben in het werk en als er onderling vertrouwen en waardering is. Het doel van KE-SUCCES Teamontwikkeling is het realiseren van gewenst gedrag met maximale rendement voor zowel de organisatie als het team.

Ieder team is verschillend, heeft verschillende ambities en bezit unieke talenten. Daarom is de ontwikkeling van uw team altijd maatwerk. Hieronder staat een vaak door ons gehanteerde en succesvolle talentgerichte aanpak voor teamontwikkeling.

In één of meerdere teamsessies worden de teamleden getraind in de ontwikkeling van het gewenste gedrag. Daarna volgt de fase van uitvoering, de teamleden gaan aan de slag met het gewenste gedrag in de praktijk. Tijdens de evaluatie wordt de digitale 360-graden feedback ingezet om de verbetering in het gewenste gedrag te meten en inzichtelijk te maken in een rapport. De resultaten, het rapport en de borging worden uitgebreid besproken tijdens de evaluatie.

Waarom een KE-Succes Teamsessie?

 

 • Teamtalenten en teampotentieel in beeld
 • Inzicht, herkenning en erkenning van elkaars talenten
 • Samenwerking en resultaatgericht optimaliseren
 • Knelpunten van het team in beeld en hoe deze op te lossen
 • Team op een hoger niveau brengen in bijvoorbeeld zelforganisatie en zelfsturing
 • Elkaar kennen, begrijpen, waarderen en succesvol samenwerken
 • Antwoord en oplossing op teamvraagstukken
 • Enthousiast, goed en met plezier samenwerkend team
 • Overzicht en inzicht hoe het team vanuit management succesvol te begeleiden
 • Talentanalyse 100% 100%
 • Teamontwikkeling 100% 100%

Wat gaan we doen?

 • Ieder teamlid maakt vooraf online een TMA analyse
 • Met ieder teamlid plannen we een gesprek om de uitslag van de TMA analyse individueel te  bespreken
 • Er wordt een TMA Teamanalyse gemaakt waarbij het talent- en ontwikkelpotentieel in kaart wordt gebracht
 • Het doel van de teamsessie(s) wordt helder geformuleerd
 • Er volgt een teamsessie waarin onder andere de uitkomsten van de teamanalyse worden besproken

Teamsessie

 • Financiële investering al vanaf € 795,- excl. btw per persoon op basis van een team van 8 medewerkers
 • Betrouwbare & valide talentanalyses
 • Gecertificeerde KE-SUCCES coaches
 • Gedrag van het team in lijn met de ambities van je organisatie
 • Training vanuit werkplezier en zichtbare gedragsverbetering
 • Rapportage met 360-graden evaluatie

Tijdens de TMA Teamsessie:

 • Wordt de uitkomst van de TMA Teamanalyse besproken
 • Wordt middels leuke en verschillende werkvormen inzicht in elkaars talenten gebracht
 • Het teamvraagstuk wordt gezamenlijk op interactieve wijze behandelt
 • Krijgen ze handvatten om succesvol samen te werken in de dagelijkse praktijk
 • Leren ze elkaars talenten optimaal benutten

KE-SUCCES

Wat ons inspireert

Wat we leren uit de wetenschap, is dat de meest optimaal werkende teams grote diversiteit hebben.

Pietje Precies én
Wollige Wouter

Keurige Karin én Fladderende Fenna

“In Teams is het belangrijk dat de leden beschikken over kwaliteiten die elkaar aanvullen.”

Van Middelkoop et al. 2018

Vrijblijvend talentadvies

Talentgericht leidinggeven zorgt voor blijde medewerkers en tevreden cliënten.

Vind, behoud en ontwikkel talent!

NEEM CONTACT OP

Interesse in

KE-Succes
06 22 90 99 91
info@ke-succes.nl