OVER KE-SUCCES

Over KE-Succes

 

Alweer bijna 18 jaar geleden is KE-SUCCES gestart met het trainen en begeleiden van teams en organisaties in de zorg.

Dit alles vanuit de overtuiging dat een goede zorg alleen geleverd kan worden door de zorgorganisatie met medewerkers die optimaal vanuit hun persoonlijke talenten, plezier en overtuiging werken.

KE-SUCCES helpt organisaties met het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van talenten van hun medewerkers. 

Management en HR professionals worden hierbij ondersteunt in het realiseren van het werk gerelateerde en gewenste gedrag van alle medewerkers.

KE-SUCCES

Over Jolanda

Jolanda Klein Entink is haar carrière gestart als verpleegkundige en heeft na een aantal bevlogen jaren met veel passie voor de verpleging zich weten op te werken tot zorg manager in het ziekenhuis.

Na een periode in het bedrijfsleven als commercieel manager te hebben gewerkt bij een bedrijf in verpleegartikelen is zij haar eigen coach- en trainingsbureau gestart. Dit uit passie en betrokkenheid voor de zorgorganisaties en haar medewerkers.

Als TMA professional en coach weet zij mensen optimaal te motiveren en vanuit hun talenten in hun kracht te zetten. Als TMA Teamprofessional weet zij medewerkers te motiveren elkaars talenten te herkennen en te benutten met als positief gevolg dat de teamcohesie vergroot wordt. Een grote betrokkenheid bij elkaar heeft een positieve invloed op de samenwerking.

Het belang van de zorgorganisatie weet zij hierbij goed te combineren, na te streven en te realiseren.

Succesvol in het begeleiden van management, zorgteams en het individueel coachen van zorgmedewerkers.

Als moeder van een zoon met een meervoudige beperking kent zij als geen ander ook de kant van de cliënt/patiënt.Na meer dan 10 jaar lid te zijn geweest van een centrale cliëntenraad weet ze de belangen van zowel de cliënten/patiënten als de organisatie in het juiste evenwicht te behartigen.

Om het gewenste gedrag te kunnen realiseren bij medewerkers zijn er vier bepalende factoren:

 

  • Ambitie – Zijn de verwachtingen helder? Voelt iederen zich betrokken?
  • Omgeving – Worden uw mensen gestimuleerd om het gewenste gedrag te vertonen?
  • Talenten – Matchen de drijfveren en talenten van uw mensen bij de rol/functie en uw omgevingscultuur?
  • Competenties – Beschikken uw mensen over de vereiste competenties of hebben zij wel voldoende ontwikkelpotentieel?

Aanpak KE-Succes

 

Als zorgorganisatie levert u kwaliteit van zorg vanuit een zorgvisie en ambitie. Wat deze zorgvisie en ambitie ook zijn, uw mensen moeten dit waar maken. 

KE- SUCCES verbindt organisaties met hun medewerkers door middel van Integraal Talentmanagement.

Wij doen dit met het integraal implementeren van een talentgerichte aanpak die de ontwikkeling van individuen en teams in lijn brengt met de doelstellingen, visie en missie van de organisatie.

Hierbij wordt gewerkt vanuit het KE-SUCCES Talentmanagement model

Integraal Talentmanagement

 

Voor het implementeren van Integraal Talentmanagement hanteert KE-SUCCES de volgende stappen:

 

  • Richten – MT en Teams faciliteren in het helder maken van doelstellingen en verwachtingen goed door vertaald naar de dagelijkse praktijk.
  • Inrichten – Om te kunnen starten moeten de talenten en het ontwikkelpotentieel van de (betrokken) medewerkers in beeld worden gebracht. Management en expertteams moeten worden getraind, gefaciliteerd en geïnstalleerd. Ook de HR-cyclus moet goed worden aangesloten op deze aanpak.
  • Verrichten – Persoonlijke begeleiding van medewerkers vanuit hun TOP (Talent Ontwikkel Plan). Teamsessies om een optimale samenwerking te realiseren. Begeleiding van management en het expertteam in de dagelijkse praktijk.

Wanneer een organisatie de keuze maakt om te gaan starten met het implementeren van Integraal Talentmanagement wordt dit uitgewerkt in een plan van aanpak. Dit alles goed door vertaald naar uw dagelijkse praktijk en de  gewenste situatie. Uiteraard kan er ook stapsgewijs gestart worden met bijvoorbeeld een team, met een vraag op een afdeling of de persoonlijke begeleiding van een medewerker en/of manager.

NEEM CONTACT OP

KE-Succes
06 22 90 99 91
info@ke-succes.nl