DIENSTEN KE-SUCCES

KE-SUCCES

Talentgericht Coachen

Het doel van Talentgericht coachen is om het zichtbare gedrag van de medewerker of manager in lijn te brengen met de ambities en het gewenste gedrag van de organisatie of de afdeling. Omdat iedereen een uniek talentprofiel heeft is het talentgerichte coachtraject altijd maatwerk. Hieronder volgt een aanpak die vaak door ons met succes wordt ingezet.

1) De intake om kennis te maken en vast te stellen wat de ambities en doelen zijn

2 a) Een individuele en objectieve talentanalyse om de talenten in kaart te brengen

2 b) De direct-leidinggevende ontvangt ook een persoonlijke talentanalyse om de methodiek goed te begrijpen. En zo vanuit zijn eigen talenten zijn medewerker tussendoor talentgericht kan ondersteunen.

3) Het opstellen van een talent ontwikkelplan waardoor inzichtelijk is welke competenties en bijbehorend gedrag moet worden verbeterd, welk meetbaar resultaat er gehaald gaat worden en hoeveel tijd dit gaat kosten. Ook wordt in deze fase inzicht gegeven in de mate van ontwikkelbaarheid van de gewenste competenties en het gewenste gedrag.

TALENTGERICHT COACHEN

 

 • Product: Talentgericht Coachen
 • Tijdsinvestering: variabel
 • Betrouwbare & valide talentanalyses
 • Gecertificeerde KE-SUCCES coaches
 • Gedrag in lijn met de ambities van de organisatie/afdeling
 • Caoching vanuit werkplezier en zichtbare gedragsverbetering
 • Rapportage met 360-graden evaluatie
 • Inclusief talentanalyse voor de leidinggevende
KE Succes Favicon

4) Afhankelijk van het doel, het talentprofiel, het gewenste gedrag en de ontwikkelbaarheid kunnen verschillende coachvormen worden benut zoals:

 • Coaching en begeleiding op persoonlijke ontwikkeling
 • Inzicht en kennisverrijking
 • Praktijksimulaties met/zonder video-opnames
 • Coaching on the Job
 • Spiegelsessies waarin je in de spiegel leert kijken
 • Synchroon coaching van uw leidinggevende

5) Tijdens het werken in de praktijk wordt het gewenste gedrag ingezet, zodat het nieuwe gedrag voor anderen zichtbaar wordt. In deze praktijkfase ondersteunt de leidinggevende en zorgt zo voor een stimulerende omgeving.

6) Tijdens de evaluatie wordt de digitale 360-graden feedback ingezet om de verbetering in het gewenste gedrag te meten en inzichtelijk te maken in een rapport.

7) De resultaten, het rapport en de borging worden uitgebreid besproken tijdens de evaluatie.

Op deze manier kan je bijvoorbeeld een zorgmedewerker helpen om haar kwaliteit, de communicatie of de cliëntgerichtheid te verbeteren. Of een zorgmanager te helpen om het coachend leidinggeven en het geven van feedback te verbeteren.

Hoe lang duurt een talentgericht coachtraject? Soms zijn één of enkele sessies al voldoende. Dit is onder andere afhankelijk van de vraag,  het talentprofiel en de ontwikkelbaarheid van het gewenste gedrag. Uiteraard wordt dit vooraf inzichtelijk gemaakt.

KE-SUCCES

Talentgericht Trainen

TALENTGERICHT TRAINEN

 

 • Product: Talentgericht Trainen
 • Tijdsinvestering: variabel
 • Betrouwbare & valide talentanalyses
 • Gecertificeerde en ervaren KE-SUCCES trainers
 • Persoonlijke talentanalyse voor de leidinggevende
 • Training afgestemd op de strategie en ambities van de organisatie/afdeling
 • Effectief en efficiënt trainen

Vaak kan 25% van het trainingsbudget omlaag wanneer je je trainingen afstemt op de talenten van je medewerkers. Want trainen op de ontwikkeling en inzet van bepaalde competenties heeft vooral zin als de passende talenten aanwezig zijn. Wanneer je bijvoorbeeld het communicatieve- en cliëntgerichte gedrag van je zorgmedewerkers wilt verbeteren, dan is de kans op zichtbaar resultaat het grootst met hoge talentscores op de drijfveren Hulpverlenen, Sociale Empathie en Sociabiliteit en Contact. 

Door vooraf inzicht te geven in de unieke en individuele talentprofielen van de medewerkers wordt eenvoudig de ontwikkelbaarheid van 53 competenties in kaart gebracht. De training kan zo afgestemd worden op het aanwezige talent in het team. En vaak kan de training dan in veel minder en ook kortere sessies plaatsvinden. 

Omdat de leidinggevende een belangrijke stimulans is voor het in de praktijk brengen van het gewenste gedrag, ontvangt ook hij een persoonlijke talentanalyse met toelichting.

KE-SUCCES

Leiderschapsontwikkeling

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

 

 • Product: Leiderschapsontwikkeling
 • Tijdsinvestering: variabel
 • Betrouwbare & valide talentanalyses
 • Gecertificeerde KE-SUCCES coaches
 • Leiderschap in lijn met de ambities van de organisatie/afdeling
 • Coaching vanuit werkplezier en zichtbare gedragsverbetering
 • Rapportage met 360-graden evaluatie
KE Succes Favicon

Tegenwoordig wordt er terecht vaker onderscheid gemaakt tussen leiden en managen. Een leider beschikt namelijk over andere talenten dan een manager. Welke talenten er in welke mate werkelijk nodig zijn, is afhankelijk van de context en situatie van de organisatie.

Een leider is iemand die met visie zorgt voor een inspirerend en uitdagend doel. De leider geeft antwoord op de vraag ‘waarom doen we dit?’ Daarnaast is een leider iemand die in staat is om mensen te inspireren en te motiveren.

De leider stelt het team  als coachend leidinggevende in staat om op continue basis te werken aan de ontwikkeling van competenties. Daarnaast creëert de leider een stimulerende omgeving waarbinnen iedereen zich veilig, gezien en gesteund voelt.

Als het gaat om gewenst gedrag, dan is de leider de persoon die voorbeeldgedrag laat zien. De leider is ook niet bang voor terugkoppeling, is bereid om zelf in de spiegel te kijken en zichzelf te blijven ontwikkelen.

 

Hoe werkt het?

Met de talentgerichte leiderschapsontwikkeling van KE-SUCCES wordt tijdens de intake kennisgemaakt en de wensen en ambities geïnventariseerd.

Om inzicht te verschaffen in het huidige persoonlijke talentprofiel worden de talenten gemeten met de TMA Talentenanalyse. Hiermee wordt tevens inzicht verschaft in de ontwikkelbaarheid van 53 competenties.

Gezamenlijk worden de te ontwikkelen competenties en het bijbehorende gedrag afgestemd en in lijn gebracht met de ambities en strategie van de organisatie. Daarna volgt het plan van aanpak waarin de verschillende vormen van begeleiding en ontwikkeling worden vastgelegd. Hierbij kan worden gedacht aan:

 1. Coaching en begeleiding op persoonlijke ontwikkeling
 2. Inzicht en kennisverrijking
 3. Praktijksimulaties met/zonder video-opnames
 4. Coaching on the Job
 5. Spiegelsessies waarin je in de spiegel leert kijken

Leiderschapsontwikkeling levert alleen rendement op wanneer het gewenste gedrag zichtbaar wordt in de omgeving, bijvoorbeeld in het team of binnen de organisatie. Tijdens de uitvoering in de praktijk  worden de competenties en het gewenste gedrag zichtbaar gemaakt. Zo wordt ervaren wat het effect en resultaat van de leiderschapsontwikkeling is. Tijdens de evaluatie kan met de 360-graden feedback methode worden vastgesteld in hoeverre collega’s en medewerkers het nieuwe leiderschap echt hebben ervaren. De resultaten, het rapport en de borging worden uitgebreid besproken tijdens de evaluatie.

KE-SUCCES

Interimmanagement

Iedere zorgorganisatie of afdeling heeft ambities, maar het zijn de medewerkers die het moeten waarmaken. Tijdens bepaalde periodes binnen een organisatie kan de behoefte aan extra professionaliteit en kennis sterk aanwezig zijn. Op zo’n moment is het aan te raden om een KE-SUCCES interimmanager in te schakelen.

De KE-SUCCES interimmanager is niet alleen iemand met meer dan genoeg vakinhoudelijke kennis en ervaring in de zorg, maar kan ook snel schakelen en hoeft niet eerst ‘in te werken’. Hierdoor kan je als zorgorganisatie de gewenste verandering of het ‘tekort aan’, beter en sneller begeleiden. KE-SUCCES interimmers zijn praktijk-, mens- en resultaatgericht en worden vaak ingezet voor verandering en borging. De doorlooptijd is uiteraard afhankelijk van je vraagstuk en kan variëren van enkele weken tot een aantal maanden.

INTERIMMANAGEMENT

 

 • Product: KE-SUCCES Interimmanager
 • Tijdsinvestering: variabel
 • Extra professionaliteit in de aanpak en uitvoering
 • Talentgerichte aanpak
 • TMA gecertificeerde interimmanagers
 • Ervaring in strategie & operatie
 • Snel zichtbaar resultaat door te doen!

KE-SUCCES

ASSESSMENTS

KE-SUCCES is gespecialiseerd in het doen van metingen: assessments. Je wordt geholpen in het maken van de juiste keuze voor een kandidaat in jouw werving- en selectieproces, voor zowel nieuwe kandidaten (instroom) als ook medewerkers die doorgroeien (doorstroom). Je krijgt daarmee antwoord op vragen als:

 

 • Is mijn nieuwe locatiemanager geschikt om het team door de komende organisatieverandering te begeleiden?
 • Is de nieuwe zorgmedewerker wel flexibel genoeg en kan ze zelfstandig werken?
 • Hoe weet ik of deze kandidaat naast kennis en kunde ook de juiste drijfveren heeft voor deze functie?
 • Hoe zou de fit zijn tussen het team en de nieuwe locatiemanager?
 • Hoe kan ik mijn MT de juiste tools geven om hun team optimaal aan te sturen?
 • Die zorgmedewerker heeft de kennis en de ervaring om door te groeien in een andere rol. Hoe weet ik of zij daarin gaat slagen?
 • Deze medewerker zit niet meer echt op z’n plek… Hoe weet ik waar zij wél tot haar recht komt?

ASSESSMENTS

 

 • Product: Assessments
 • Tijdsinvestering: 4 tot 8 uur
 • Betrouwbare & valide talentanalyses
 • Gecertificeerde KE-SUCCES assessors
 • Praktijksimulaties en capaciteitenanalyse op MBO, HBO & WO niveau
 • Overzichtelijke rapportages
KE Succes Favicon

Door het gebruik van een betrouwbare en wetenschappelijke onderzoeksmethode wordt objectief en doelgericht informatie verzameld over de talenten, persoonskenmerken en verstandelijke capaciteiten van de kandidaat. Wij zetten daar de Talenten Motivatie Analyse (TMA) als onderliggend wetenschappelijk model voor in. We willen uiteraard ook het daadwerkelijke gedrag van de kandidaat inzichtelijk hebben. Weten hoe de kandidaat voldoet aan de gevraagde competenties. Hiervoor worden verschillende ‘instrumenten’ als gesprekssimulaties, schrijf- en analyseopdrachten en in-basket-opdrachten ingezet. 

Aan de hand van de bevindingen van het onderzoek maken wij een rapportage. Hierin staan, naast het selectieadvies, ook zaken als kwaliteiten en aandachtspunten, gerichte onboarding- en ontwikkeladviezen, leer- en communicatievoorkeuren e.d.

Een assessment heeft een duidelijk voorspellend karakter over de match met leidinggevende, team en organisatie. Daarnaast geeft het beeld over het toekomstig functioneren van de kandidaat. Daarmee kun je een gerichte keuze maken of de kandidaat goed past op de rol of functie. Hiermee voorkom je een mismatch, vergroot je de slagkracht van je (nieuwe) medewerker en krijg je praktisch inzicht in de synergie binnen jouw teams. Door wetenschappelijk inzicht, met de focus op talent.

Alle KE-SUCCES assessors zijn gecertificeerd TMA professional

Kortom, wil jij antwoord op de vraag welke talenten van vandaag jou als organisatie verder helpen? Wil jij niet alleen ‘de juiste persoon op de juiste plek’ maar ook weten wat zijn/haar potentieel is en hoe je jouw mensen zo snel mogelijk kunt laten landen in jouw organisatie?

KE-SUCCES

Wat ons inspireert

Wat we leren uit de wetenschap, is dat de meest optimaal werkende teams grote diversiteit hebben.

Pietje Precies én
Wollige Wouter

Keurige Karin én Fladderende Fenna

“In Teams is het belangrijk dat de leden beschikken over kwaliteiten die elkaar aanvullen.”

Van Middelkoop et al. 2018

Vrijblijvend talentadvies

Talentgericht leidinggeven zorgt voor blijde medewerkers en tevreden cliënten.

Vind, behoud en ontwikkel talent!

NEEM CONTACT OP

Interesse in

KE-Succes
06 22 90 99 91
info@ke-succes.nl